Regulamin rezerwacji

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub wypełniając formularz rezerwacyjny na stronie www.goprowka.pl lub osobiście w Poduszka Goprówka.
 2. Każda rezerwacja wymaga potwierdzenia przez obiekt noclegowy poprzez wiadomość e-mail.
 3. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji. Szczegóły dotyczące przetwarzania i administracji danych zostały opisane na naszej stronie w zakładce Przetwarzanie danych osobowych i są integralną częścią regulaminu rezerwacji.
 4. Przy dokonywaniu przez Gościa rezerwacji noclegów wymagana jest wpłata w wysokości 30% kwoty rezerwacji, jednak nie mniej niż 50 zł. W przypadku rezerwacji noclegów z ofert specjalnych Poduszka Goprówka zastrzega sobie prawo zwiększania kwoty do 100% wartości rezerwacji.
 5. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu wymaganej kwoty w terminie do 3 dni. Wymaganą kwotę Gość powinien wpłacić na konto bankowe podane przez obiekt. Pozostałą kwotę Gość uiszcza w obiekcie najpóźniej w chwili przyjazdu do obiektu noclegowego.
 6. Obiekt nie obsługuje kart płatniczych/kredytowych. Płatność w obiekcie może być zrealizowana wyłącznie gotówką lub poprzez szybki przelew udostępniony przez Obiekt.
 7. Obiekt zobowiązany jest również do pobierania opłaty uzdrowiskowej w wysokości ustalonej przez Burmistrza Miasta, którą Gość reguluje dodatkowo w chwili meldunku.
 8. Nie wpłacenie w podanym terminie wymaganej kwoty rezerwacji powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 9. W przypadku rezygnacji przez Gościa z zarezerwowanej usługi lub nie wykorzystania całej usługi wpłacona wcześniej kwota nie podlega zwrotowi i stanowi pokrycie kosztów związanych z anulacją rezerwacji.
 10. W odniesieniu do umów o świadczeniu usług hotelarskich konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 11. Reklamacje: Klienta ma możliwość złożenia reklamacji drogą mailową na adres [email protected]. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni.
 12. W sytuacji gdy nocleg nie mógłby dojść do skutku z winy obiektu noclegowego – wpłacona kwota zostanie niezwłocznie zwrócona klientowi.
 13. Właścicielem Poduszka Goprówka jest: Anna Szołtysik, ul. Główna 11, 34-460 Szczawnica, NIP: 735-165-84-09
 14. Polityka prywatności: Dane osobowe Gości są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zapewniamy, że zbierane dane są przetwarzane i zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem orzekał będzie Sąd Rejonowy właściwy dla obiektu noclegowego.
 16. Poduszka Goprówka zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie aktualnego tekstu regulaminu na stronie internetowej www.goprowka.pl.
 17. Dokonanie rezerwacji noclegu równoznaczne jest ze zaznajomieniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
 18. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24 maja 2018 r.

Cennik noclegów

Aby sprawdzić ceny na termin, który Państwa interesuje należy wejść do zakładki Rezerwacja (sprawdzanie cen nie powoduje rezerwacji).

 

Zameldowanie/wymeldowanie:

Zameldowanie od godz. 16.00 do 21.00
Wymeldowanie od godz. 7.00 do 10.00